Juuni kuu tegija / June Stand Out Member of the Month Marijell Niinepuu!

Juuni kuu tegijaks valis žürii meie dokumendihalduri Marijelli. Marijell on dokumendihaldurina töötanud juba aastast 2017 ning olnud seeläbi üks pikima karjääriga üliõpilaskonna liige. Just seetõttu ei jäänud Marijell kunagi ühelegi küsimusele võlgu ja oskas meid alati nõu ja jõuga aidata. Puutudes igapäevaselt kokku nii kontori, üliõpilasnõukogude kui ka klubidega, teadis just Marijell iga üliõpilaskonna organi hingeelu. Kuigi juulist liitub meiega uus dokumendihalduse spetsialist ning Marijell suundub juba uutele seiklustele, saamegi talle siinkohal veel suured tänusõnad edastada. 

Marijelli kohta kirjutati järgmist:

Marijell on aastate jooksul nii palju olulist tööd ära teinud ja jäänud sellega pigem tagaplaanile. Teda võetakse justkui iseenesest mõistetava osana üliõpilaskonnast ning on ära unustatud, kui tähtis ja väärtuslik ta tegelikult on. Seetõttu usun, et on viimane aeg teda tunnustada ja talle näidata, kui palju ta meile tähendab. Jääme Marijelli üliõpilaskonnas väga igatsema!

Oleme Marijellile tehtud töö eest tõepoolest südamest tänulikud ning loodame, et kuu tegija tiitel on talle toredaks tänukingiks kogu üliõpilaskonna poolt! 


The jury chose our document manager Marijell to be the Stand Out Member of June. Marijell has been working as a document manager since 2017 and has thus been one of the longest-serving members of the Student Union. That is why Marijell never owed any questions and was always able to help us with advice and strength. In daily contact with the office, student councils and clubs, Marijell knew the soul and life of every body of the Student Union. Although a new document management specialist will join us in July and Marijell is already heading for new adventures, we can still give her a big word of thanks here.

The following was written about Marijell:

Over the years, Marijell has done so much important work and has been left behind. She is taken for granted as part of the Student Union and we have forgotten how important and valuable she really is. Therefore, I believe that it is the right time to acknowledge her and show her how much she means to us. We will really miss Marijell in the Student Union!

We are really grateful to Marijell for her work and we hope that the title of Stand Out Member of the Month will be a nice gift for her from the entire Student Union!

Foto: Kevin Kohjus