Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu spiiker kuulutab välja erakorralised valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse liikme positsioonile sotsiaalpoliitika valdkonnas!

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas juhib üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda, mille alla kuuluvad 

  • Nõustamisteenused üliõpilastele, nende kättesaadavus ja kvaliteet (sh toetused);
  • Ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased, Lastetuba);
  • Võrdne kohtlemine ja sotsiaalne heaolu;
  • Kestliku arengu ja rohepöörde teemad (sh kestliku arengu töörühm)
  • Üliõpilaskonna sotsiaalse ja tervisliku heaolu tagamine;
  • Üliõpilaskonna esindajate tegevuse koordineerimine ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
  • Ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu kuulumine;
  • Enda vastutusala järjepidevuse tagamine ameti sisulise üleandmise kaudu.

Juhatuse liikme töö on palgaline, kuus 800€ bruto. Üliõpilaskond pakub oma liikmetele mitmeid koolitusvõimalusi ning korraldab oma toreda meeskonnaga regulaarselt motivatsiooniüritusi. Töökoht asub ülikooli Silva majas, üliõpilaskonna kontoris. Kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane avaldus, motivatsioonikiri ja CV Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna spiikrile aadressil spiiker@esindus.ee hiljemalt 13.08.2021. Kandidaatidel on kohustus osaleda valimistel Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu istungil, mis leiab aset 18.08.2021.
PS! Juhatuse liige peab olema Tallinna Ülikooli üliõpilane ning ei tohi olla ühegi erakonna aktiivne liige.