Hei aktiivne, äge tudeng? Kas Sinu südameasjaks võiks olla meie ülikooli õppekvaliteet, tudengiteadus ja õppearendus?

Käimas on kandideerimine juhatuse liikme positsioonile haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas!

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas juhib üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda, mille alla kuuluvad:

  •  Tudengiteadus, erialaarendus
  • Õppekorraldus, õppemobiilsus  ja õppekvaliteedi arendamine (sh VÕTA)
  •  Õppenõustamine (sh tuutorlus)
  • Kursusevanemate süsteemi ja  statuudi toimimise eest vastutamine;
  •  Vastutab üliõpilaste teadustöö populariseerimise eest;
  •  Üliõpilaskonna esindajate tegevuse koordineerimine instituutide õppekolleegiumites;
  •  Kuulumine ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;  

Juhatuse liikme töö on palgaline, kuus 800€ bruto. Üliõpilaskond pakub oma liikmetele mitmeid koolitusvõimalusi ning korraldab oma toreda meeskonnaga regulaarselt motivatsiooniüritusi. Töökoht asub ülikooli Silva majas, üliõpilaskonna kontoris. 

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  •  vormikohane avaldus
  •  motivatsioonikiri 
  •  CV 

Kandideerimismaterjalid tuleb esitada  hiljemalt 4.maiks 2022 üliõpilaskonna kantseleisse Silva maja esimesel korrusel või elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee. Kõigil kandideerijatel on kohustus osaleda 18. mail üliõpilaskonna volikogu istungil, kus võtavad aset valimised.

PS! Juhatuse liige peab olema Tallinna Ülikooli üliõpilane ning ei tohi olla ühegi erakonna aktiivne liige.

Lisainfot küsi: Helevi Jurjev, aseharidus@esindus.ee