Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu valis korralisel juunikuu istungil uued järelevalvekomisjoni liikmeid!

Palju õnne Annela Tammiste ja Karolin Kriiska!

Järelevalvekomisjoni pädevusse kuulub järgmiste üliõpilaskonna organite tegevuse kontrollimine:

  • 1. volikogu;
  • 2. spiiker;
  • 3. juhatus ja üliõpilaskonna toimkonnad;
  • 4. üliõpilaskonna kontor;
  • 5. üliõpilasnõukogud;
  • 6. üliõpilaskonna klubid;
  • 7. muud üliõpilaskonna põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks moodustatud organid.