Kallis tudeng! Kandideeri Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni liikmeks!

Järelevalvekomisjon on volikogu poolt valitav 3- kuni 5- liikmeline kontrolli- ja järelevalveorgan üliõpilaskonnale. Järelevalvekomisjon aitab järelevalvet teostades tagada üliõpilaskonna üksuste töö korrektsuse, läbipaistvuse ning sujuvuse ning annab vajaduse korral ka üliõpilaskonna organitele nõu efektiivsemaks tegutsemiseks.

Järelevalvekomisjoni ülesandeks on:

1) kontrollida üliõpilaskonna organite tegevuse vastavust õigusaktidele, arengukavale ja tegevuskavale;

2)  kontrollida üliõpilaskonna raamatupidamist ja varade kasutamist;

3)  korraldada auditeid;

4)  anda hinnanguid õiguslikes ja varalises küsimustes;

5)  täita muid põhikirja ja teiste õigusaktide poolt ettenähtud ülesandeid.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis kandideerimisavaldus üliõpilaskonna spiikrile spiiker@esindus.ee hiljemalt 10.06.2022. Lisaks tuleb kandidaatidel osaleda 15. juunil 2022 toimuval üliõpilaskonna volikogu istungil. Kõigile kandidaatidele täpsustatakse istungi toimumise kellaaeg, koht ning istungi valimisprotseduur enne istungit. Juhul, kui avaldusi tähtajaks ei laeku, avatakse kandideerimine ka istungil kohapeal.