JAANUARI KUU TEGIJA – ANNALIIS HEINLA/STAND OUT MEMBER OF THE MONTH – ANNALIIS HEINLA

Jaanuari kuu tegijaks valiti üliõpilaskonna endine assistent Annaliis Heinla!

Annaliis nomineeriti oma abivalmiduse eest, olles alati vastutulelik ja sõbralik, aidates kõiki kõigega. Ta oli väga oluline lüli üliõpilaskonna heaks toimimiseks.

Aitäh Annaliisile tehtud töö eest, soovime edu uuel ametikohal!


The Stand Out Member of The Month is Annaliis Heinla!

She was nominated for being helpful and patient, helping everybody with everything. Annaliis was a very important member of the Student Union. 

We thank her for the work she has done for the Student Union and wish her luck at her new job!