Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda juhib 3-liikmeline juhatus, mille valib iga aasta maikuus üliõpilaskonna volikogu. Juhatusse saavad kandideerida kõik TLÜ tudengid, kes õpivad kandideerimise hetkel Tallinna Ülikoolis.

Team Member Image

Johanna Viik

Juhatuse liige organisatoorses üldjuhtimises

esimees@esindus.ee

Team Member Image

Erik Mikkus

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

asesotsiaal@esindus.ee

Team Member Image

Helevi Jurjev

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

aseharidus@esindus.ee

Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad

Juht

1. Teostab organisatsiooni üldjuhtimist;
2. Korraldab juhatuse tööd;
3. Vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest;
4. Vastutab üliõpilaskonna koolitusvaldkonna eest;
5. Koordineerib üliõpilasnõukogude arendustegevust;
6. Korraldab üliõpilaskonna välissuhteid;
7. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli senati ning üliõpilaskondade liitude organites;
8. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

1. Juhib üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda (teadus, erialaarendus, õppekorraldus ja õppekvaliteedi arendamine (sh VÕTA), nõustamine (sh tuutorlus), mobiilsus;
2. Vastutab kursusevanemate statuudi toimimise eest;
3. Vastutab üliõpilaste teadustöö populariseerimise eest;
4. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust instituutide õppekolleegiumites;
5. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda (nõustamine (sh toetused), ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased), üliõpilaselamud, lastetuba);
2. Üliõpilaskonna sotsiaalse ja tervisliku heaolu tagamine;
3. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Team Member Image

Getter Räni


Assistent

isic@esindus.ee

Team Member Image

Triin Taal


PERSONALIJUHT / ÜN KOORDINAATOR

personal@esindus.ee

Team Member Image

Kertu Jürima


Turundus- ja kommunikatsioonijuht

pr@esindus.ee

Team Member Image

Marijell Niinepuu


Dokumendihaldur

dokumendihaldur@esindus.ee

Team Member Image

Sander Saarsen


webmaster

webmaster@esindus.ee

Team Member Image

Melissa Anson


Lastetoa juhataja

lastetuba@esindus.ee

PERSONALI LIIKMETE VASTUTUSVALDKONNAD

ASSISTENT

1. Broneerib ruume,
2. Müüb üliõpilaskonna meeneid,
3. Vastutab printimise, skannimise ja kopeerimise eest,
4. Tellib ja väljastab ISIC/ITIC kaarte,
5. Korraldab üliõpilaskonna üritusi,
6. Laenutab helitehnikat.

PERSONALIJUHT / ÜN KOORDINAATOR

1. Viib läbi koolitusi üliõpilaskonnas,
2. Viib läbi arenguvestlusi üliõpilasnõukogudega ja üliõpilaskonnas,
3. Toetab üliõpilasnõukogude ja klubide tööd,
4. Teeb muudatusi veebilehel.

TURUNDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIJUHT

1. Vastutab üliõpilaskonna stendide eest,
2. Tegeleb reklaamiga,
3. Tegeleb koostööpakkumistega,
4. Koostab iganädalast tudengite infokirja (Eesti tudengite),
5. Vastutab üliõpilaskonna sotsiaalmeedia eest,
6. Korraldab osaliselt majasiseseid üritusi.

DOKUMENDIHALDUR

1. Vastutab tudengi- ja teadusprojektide eest,
2. Tegeleb aruandlusega.

WEBMASTER

1. Vastutab veebilehe eest.

LASTETOA JUHATAJA

1. Vastutab lastetoa eest.

Üliõpilaskonna esindajad otsustuskogudes

Tallinna Ülikooli Senat

 • Johanna Viik (BA)
 • Erik Mikkus (BA)
 • Helevi Jurjev (BA)
 • Hanna Gerta Alamets (BA)
 • Karl Velmet (MA)
 • Kristel Jakobson (MA)
 • Katrina Koppel (PhD)

MTÜ Dormitorium üldkoosolek

 • Erik Mikkus

Tallinna Ülikooli Spordiklubi MTÜ üldkoosolek

 • Erik Mikkus

Tallinna Ülikooli Spordiklubi MTÜ volinike koosolek

 • Erik Mikkus

Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu

 • Johanna Viik
 • Iris Ojavee

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek

 • Johanna Viik
 • Erik Mikkus
 • Helevi Jurjev
 • Lydia Kurus

Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nõukogu

 • Jelizaveta Karavajeva (BA)
 • Hannariin Lamp (BA)
 • Ermo Säks (PhD)

Õppekolleegium

 • Hannariin Lamp (BA)

Digitehnoloogiate instituudi nõukogu

 • Mihkel Joll (BA)
 • Gevin Kenro Paas (BA)
 • Mihkel Vaher (BA)
 • Joosep Luts (BA)

Õppekolleegium

 • Merilin Võrk

Haridusteaduste instituudi nõukogu

 • Delis Pärnoja (BA)
 • Liisi-Ann Karro (MA)
 • Janika Leoste (PhD)

Õppekolleegium

 • Liisi-Ann Karro (MA)

Humanitaarteaduste instituudi nõukogu

 • Lydia Kurus (BA)
 • Iris Ojavee (BA)
 • Margo Veskimägi (MA)
 • Andra Kütt (PhD)

Õppekolleegium

 • Lydia Kurus (BA)
 • Triin Õismaa (BA)

Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu

 • Dan Taidla (BA)
 • Oliver Koit (PhD)
 • Valeri Murnikov (PhD)

Õppekolleegium

 • Valeri Murnikov (PhD)

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

 • Anne Wells (BA)
 • Fredy Bogomolov (MA)
 • Kristi Kaljurand (MA)
 • Katrina Koppel (PhD)

Õppekolleegium

 • Annika Lehtsalu (BA)

Järelevalvekomisjon

Üliõpilaskonna kontrolli- ja järelevalveorganiks on volikogu valitav 3- kuni 5- liikmeline järelevalvekomisjon.

Järelevalvekomisjoni ülesandeks on:

1) kontrollida üliõpilaskonna organite tegevuse vastavust õigusaktidele, arengukavale ja tegevuskavale;

2)  kontrollida üliõpilaskonna raamatupidamist ja varade kasutamist;

3)  korraldada auditeid;

4)  anda hinnanguid õiguslikes ja varalises küsimustes;

5)  muud põhikirja ja teiste õigusaktide ettenähtud ülesanded.

Järelevalvekomisjoni kuuluvad:

 • Rando Aljas
 • Elizaveta Cheremisina
 • Karolin Kriiska
 • Anett Veske


Järelevalvekomisjoni liikmete poole võib pöörduda nii küsimuste kui muredega igal ajal, kirjutades aadressile jarelevalve@esindus.ee