Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda juhib 3-liikmeline juhatus, mille valib iga aasta maikuus üliõpilaskonna volikogu. Juhatusse saavad kandideerida kõik TLÜ tudengid, kes õpivad kandideerimise hetkel Tallinna Ülikoolis.

Team Member Image


Erle Vainjärv

Juhatuse liige organisatoorses üldjuhtimises

esimees@esindus.ee

Team Member Image

Lennart Mathias Männik

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

asesotsiaal@esindus.ee

Team Member Image

Lydia Kurus

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

aseharidus@esindus.ee

Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad

Juht

1. Teostab organisatsiooni üldjuhtimist;
2. Korraldab juhatuse tööd;
3. Vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest;
4. Vastutab üliõpilaskonna koolitusvaldkonna eest;
5. Koordineerib üliõpilasnõukogude arendustegevust;
6. Korraldab üliõpilaskonna välissuhteid;
7. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli senati ning üliõpilaskondade liitude organites;
8. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

1. Juhib üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda (teadus, erialaarendus, õppekorraldus ja õppekvaliteedi arendamine (sh VÕTA), nõustamine (sh tuutorlus), mobiilsus;
2. Vastutab kursusevanemate statuudi toimimise eest;
3. Vastutab üliõpilaste teadustöö populariseerimise eest;
4. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust instituutide õppekolleegiumites;
5. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda (nõustamine (sh toetused), ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased), üliõpilaselamud, lastetuba);
2. Üliõpilaskonna sotsiaalse ja tervisliku heaolu tagamine;
3. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Team Member Image

Laura Paju


Personalijuht

personal@esindus.ee

Team Member Image

Merilin Mänd


VABATAHTLIKE KORDINAATOR

vabatahtlikud@esindus.ee

Team Member Image

Johanna Oll


aSSISTENT

isic@esindus.ee

Team Member Image

Tiina-Riin Uulma


TURUNDUS- JA KOMUNIKATSIOONI JUHT

pr@esindus.ee

Team Member Image

Kaili Muru


Dokumendispetsialist

dokumendihaldur@esindus.ee

Team Member Image

Erki Aas


Veebihaldur

webmaster@esindus.ee

Team Member Image

Melissa Anson


Lastetoa juhataja

lastetuba@esindus.ee

Team Member Image
PERSONALI LIIKMETE VASTUTUSVALDKONNAD

ASSISTENT

1. Broneerib ruume;
2. Müüb üliõpilaskonna meeneid;
3. Vastutab printimise, skannimise ja kopeerimise eest;
4. Tellib ja väljastab ISIC/ITIC kaarte;
5. Korraldab üliõpilaskonna üritusi;
6. Laenutab helitehnikat.

PERSONALIJUHT

1. Kaardistab koolitusvajadusi ning koordineerib koolitustegevusi üliõpilaskonnas;
2. Tegeleb personali hea töökeskkonna loomisega;
3. Tegeleb üliõpilaskonna arendustegevustega,
4. Vajadusel värbab üliõpilaskonna kontorisse uusi töötajaid.

TURUNDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIJUHT

1. Vastutab üliõpilaskonna stendide eest;
2. Tegeleb reklaamiga;
3. Tegeleb koostööpakkumistega;
4. Koostab iganädalast tudengite infokirja (nii Eesti kui ka välistudengid);
5. Vastutab üliõpilaskonna sotsiaalmeedia eest;
6. Korraldab osaliselt majasiseseid üritusi.

DOKUMENDIHALDUR

1. Vastutab tudengi- ja teadusprojektide eest;
2. Tegeleb aruandlusega.

VABATAHTLIKE KOORDINAATOR

 1. Tegeleb üliõpilasnõukogude ja klubide tegevuse arendamise ja toetamisega;
 2. Viib läbi arenguvestlusi üliõpilasnõukogude ja klubidega, sh kaardistab koolitusvajadusi;
 3. Kontrollib üliõpilasnõukogude ja klubide dokumentide korrektset ja õigeaegset esitamist.

LASTETOA JUHATAJA

1. Vastutab lastetoa eest.

WEBMASTER

1. Vastutab veebilehe eest.

Üliõpilaskonna esindajad otsustuskogudes

Tallinna Ülikooli Senat

 • Kristen Aigro (BA, BFM)
 • Helevi Jurjev (BA, BFM)
 • Lennart Mathias Männik (BA, BFM)
 • Anna-Liis Uuetoa (BA, ÜTI)
 • Lydia Kurus (BA, TÜHI)
 • Maarja Tali (MA, LTI)
 • Musa Howlader (PhD, LTI)
 • Kristel Jakobson (MA, ÜTI)
 • Katrina Koppel (PhD, ÜTI)

MTÜ Dormitorium üldkoosolek

 • Hanna Gerta Alamets

Tallinna Ülikooli Spordiklubi MTÜ üldkoosolek

 • Hanna Gerta Alamets

Tallinna Ülikooli Spordiklubi MTÜ volinike koosolek

 • Hanna Gerta Alamets

Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu

 • Anna-Liis Uuetoa

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek

 • Kristen Aigro
 • Lennart Mathias Männik
 • Helevi Jurjev
 • Lydia Kurus

Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nõukogu

 • Jelizaveta Karavajeva (BA)
 • Hannariin Lamp (BA)
 • Ermo Säks (PhD)

Õppekolleegium

 • Hannariin Lamp (BA)

Digitehnoloogiate instituudi nõukogu

 • Mihkel Joll (BA)
 • Gevin Kenro Paas (BA)
 • Mihkel Vaher (BA)
 • Joosep Luts (BA)

Õppekolleegium

 • Merilin Võrk

Haridusteaduste instituudi nõukogu

 • Delis Pärnoja (BA)
 • Liisi-Ann Karro (MA)
 • Janika Leoste (PhD)

Õppekolleegium

 • Liisi-Ann Karro (MA)

Humanitaarteaduste instituudi nõukogu

 • Lydia Kurus (BA)
 • Iris Ojavee (BA)
 • Margo Veskimägi (MA)
 • Andra Kütt (PhD)

Õppekolleegium

 • Lydia Kurus (BA)
 • Triin Õismaa (BA)

Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu

 • Dan Taidla (BA)
 • Oliver Koit (PhD)
 • Valeri Murnikov (PhD)

Õppekolleegium

 • Valeri Murnikov (PhD)

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

 • Anne Wells (BA)
 • Fredy Bogomolov (MA)
 • Kristi Kaljurand (MA)
 • Katrina Koppel (PhD)

Õppekolleegium

 • Annika Lehtsalu (BA)

Järelevalvekomisjon

Üliõpilaskonna kontrolli- ja järelevalveorganiks on volikogu valitav 3- kuni 5- liikmeline järelevalvekomisjon.

Järelevalvekomisjoni ülesandeks on:

1) kontrollida üliõpilaskonna organite tegevuse vastavust õigusaktidele, arengukavale ja tegevuskavale;

2)  kontrollida üliõpilaskonna raamatupidamist ja varade kasutamist;

3)  korraldada auditeid;

4)  anda hinnanguid õiguslikes ja varalises küsimustes;

5)  muud põhikirja ja teiste õigusaktide ettenähtud ülesanded.

Järelevalvekomisjoni kuuluvad:

 • Johanna Viik
 • Erik Mikkus
 • Hanna Gerta Alamets

Järelevalvekomisjoni liikmete poole võib pöörduda nii küsimuste kui muredega igal ajal, kirjutades aadressile jarelevalve@esindus.ee