Palun oota, laeb

Juhatus
Personal
ÜK otsustuskogudes
Järelvalvekomisjon

Palun oota, laeb

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonda juhib 3-liikmeline juhatus, mille valib iga aasta maikuus Üliõpilaskonna volikogu. Juhatusse saavad kandideerida kõik TLÜ tudengid, kes õpivad kandideerimise hetkel Tallinna Ülikoolis.

 
Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad
 

Juht

1. Teostab organisatsiooni üldjuhtimist;
2. Korraldab juhatuse tööd;
3. Vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest;
4. Vastutab Üliõpilaskonna koolitusvaldkonna eest;
5. Koordineerib üliõpilasnõukogude arendustegevust;
6. Korraldab Üliõpilaskonna välissuhteid;
7. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli senati ning üliõpilaskondade liitude organites;
8. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda (teadus, erialaarendus, õppekorraldus ja õppekvaliteedi arendamine (sh VÕTA), nõustamine (sh tuutorlus), mobiilsus;
2. Vastutab kursusevanemate statuudi toimimise eest;
3. Vastutab üliõpilaste teadustöö populariseerimise eest;
4. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust instituutide õppekolleegiumites;
5. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda (nõustamine (sh toetused), ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased), üliõpilaselamud, lastetuba);
2. Üliõpilaskonna sotsiaalse ja tervisliku heaolu tagamine;
3. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Palun oota, laeb


Üliõpilaskonna esindajad otsustuskogudes

Tallinna Ülikooli Senat
Elizaveta Cheremisina

Lisanna Ots

Karolin Kriiska

Eva Liina Kliiman

Tauri Kirsipuu

Marko Vainu

MTÜ Dormitorium üldkoosolek

Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu
Elina Kersa
Martin Paluoja

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkogu

Elizaveta Cheremisina

Lisanna Ots

Karolin Kriiska

Jelizaveta Hristokina


Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nõukogu
Kaspar Erik Lind (BA)

Avely Pütsep (BA)

Ann Trummal (MA)

Õppekolleegium

Digitehnoloogiate instituudi nõukogu
Karolin Kriiska (BA)
 Ave Mitt (BA)
Eliise Lass (MA)
Romil Rõbtšenkov (PhD)

Õppekolleegium

Ave Mitt (BA)

Haridusteaduste instituudi nõukogu
Arvo Talalaev (BA)

Õppekolleegium

Arvo Talalaev (BA)

Humanitaarteaduste instituudi nõukogu
Tiiu-Triinu Tamm (MA)
Taavi Hallimäe
Andra Kütt

Õppekolleegium

Lydia Kurus

Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu
Marleen Valdmaa (BA)

Valeri Murnikov
Marko Vainu (PhD)

Õppekolleegium
Marko Vainu (PhD)

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

Janar Künamägi (BA)

Eva-Liina Kliimann (MA)

Ingrid Sindi (PhD)

Õppekolleegium

Hendrik Sepp (BA)

Järelvalvekomisjon

Üliõpilaskonna kontrolli- ja järelevalveorganiks on volikogu poolt valitav 3- kuni 5- liikmeline üliõpilaskonna järelevalvekomisjon.

Järelevalvekomisjoni ülesandeks on:

1) kontrollida üliõpilaskonna organite tegevuse vastavust õigusaktidele, arengukavale ja tegevuskavale;

2)  kontrollida üliõpilaskonna raamatupidamist ja varade kasutamist;

3)  korraldada auditeid;

4)  anda hinnanguid õiguslikes ja varalises küsimustes;

5)  muud põhikirja ja teiste õigusaktide ettenähtud ülesanded.

Järelvalvekomisjoni kuuluvad:

 

Elina Kersa

Järelvalvekomisjoni liikmete poole võib pöörduda nii küsimuste kui muredega igal ajal kirjutades aadressile jarelevalve@esindus.ee