Juhatus
Personal
ÜK otsustuskogudes
Järelvalvekomisjon

Palun oota, laeb

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonda juhib 4-liikmeline juhatus, mille valib iga aasta maikuus Üliõpilaskonna volikogu. Juhatusse saavad kandideerida kõik TLÜ tudengid, kes õpivad kandideerimise hetkel Tallinna Ülikoolis.

 
Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad
 

Juht

1. Teostab organisatsiooni üldjuhtimist;
2. Korraldab juhatuse tööd;
3. Vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest;
4. Vastutab Üliõpilaskonna koolitusvaldkonna eest;
5. Koordineerib üliõpilasnõukogude arendustegevust;
6. Korraldab Üliõpilaskonna välissuhteid;
7. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli senati ning üliõpilaskondade liitude organites;
8. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda (teadus, erialaarendus, õppekorraldus ja õppekvaliteedi arendamine (sh VÕTA), nõustamine (sh tuutorlus), mobiilsus;
2. Vastutab kursusevanemate statuudi toimimise eest;
3. Vastutab üliõpilaste teadustöö populariseerimise eest;
4. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust instituutide õppekolleegiumites;
5. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu;

Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas

1. Juhib Üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda (nõustamine (sh toetused), ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased), üliõpilaselamud, lastetuba);
2. Üliõpilaskonna sotsiaalse ja tervisliku heaolu tagamine;
3. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.

Palun oota, laeb


Üliõpilaskonna esindajad otsustuskogudes

Tallinna Ülikooli Senat
Elina Kersa

Kaarel Taimla

Kelli Piksar

Eva Liina Kliiman

Tauri Kirsipuu

Marko Vainu

MTÜ Dormitorium üldkoosolek
Kaarel Taimla

Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu
Eva Liina Kliiman
Martin Paluoja

Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkogu
Elina Kersa
Kaarel Taimla
Kelli Piksar
Eva-Maria Pild


Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nõukogu
Rauno Kuusik (BA)

Piret Pink (BA)
Teele Teras (BA)

Õppekolleegium
Helen Loos (BA)

Digitehnoloogiate instituudi nõukogu
Imbi Esko (BA)
Tauri Kirsipuu (BA)
Kadi Seeme (MA)
Romil Rõbtšenkov (PhD)

Õppekolleegium
Tauri Kirsipuu (BA)

Haridusteaduste instituudi nõukogu
Kadi Hirv (BA)
Helen Mägi (BA)
Reivo Maasik (MA)

Humanitaarteaduste instituudi nõukogu
Tiiu-Triinu Tamm (MA)
Taavi Hallimäe
Andra Kütt

Õppekolleegium

Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu
Marleen Valdmaa (BA)

Valeri Murnikov
Marko Vainu (PhD)

Õppekolleegium
Marko Vainu (PhD)

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu
Karl Andreas Sprenk (BA)
Kiira Gornischeff (PhD)
Mari-Liis Laan (MA)

Õppekolleegium
Kaarel Taimla (BA)

Järelvalvekomisjon

Üliõpilaskonna kontrolli- ja järelevalveorganiks on volikogu poolt valitav 3- kuni 5- liikmeline üliõpilaskonna järelevalvekomisjon.

Järelevalvekomisjoni ülesandeks on:

1) kontrollida üliõpilaskonna organite tegevuse vastavust õigusaktidele, arengukavale ja tegevuskavale;

2)  kontrollida üliõpilaskonna raamatupidamist ja varade kasutamist;

3)  korraldada auditeid;

4)  anda hinnanguid õiguslikes ja varalises küsimustes;

5)  muud põhikirja ja teiste õigusaktide ettenähtud ülesanded.

Järelvalvekomisjoni kuuluvad:

Karl Andreas Sprenk

Tauri Kirsipuu

Kertu Tihti

Järelvalvekomisjoni liikmete poole võib pöörduda nii küsimuste kui muredega igal ajal!