IELTS ettevalmistuskursus

Kursuse eesmärgiks on võimaldada osalejatel valmistuda IELTS testi sooritamiseks. Rahvusvaheliselt tunnustatud IELTS tunnistus loob eelduse välisülikoolides õppimiseks ja välisriikides kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide ametikohtadele kandideerimiseks.

Kursus annab üksikasjaliku ülevaate IELTS testist ning võimaldab harjutada testi nelja osa (kuulamine, lugemine, kirjutamine, kõnelemine) tüüpülesandeid. Samuti annab kursus praktilisi näpunäiteid testi edukamaks sooritamiseks.

Täpsem info ja registreerimine TLÜ Rahvusvaheliste eksamite keskuse kodulehel: 

https://www.tlu.ee/kursused

Kontakt: Kerli Haas, 6 409 360, kerli.haas@tlu.ee

tlukoolitus