Volikogu maikuu korralisel istungil valiti Tallinna Ülikooli esindajaks Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule Iris Ojavee!

Palju õnne, Iris!

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi.

Üldkoosolek on EÜL-i kõrgeim otsustusorgan. Üldkoosoleku pädevuses on EÜL-i põhikirja ja eesmärkide muutmine; juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; volinike valimine ja tagasikutsumine; strateegia kinnitamine; EÜL-i tegevuskava ja eelarev kinnitamine volikogu ettepanekul ja muud ülesanded.

Liikmel on õigus:

  • osaleda EÜL-i tegevuses selle põhieesmärkide elluviimiseks;
  • osaleda üldkoosoleku töös hääleõigusega;
  • esitada arupärimisi ja ettepanekuid EÜLi valitavate organite tegevuse kohta;
  • pöörduda EÜL-i poole oma õiguste ja huvide kaitseks;
  • ja muud  teised õigused.