Tahad panustada? Tahad muuta? Tahad osaleda?  

Valimised on lõppenud!

tulemused

(ENG below)

Esita oma avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 03.03.2018 17:00. Avalduse saad esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile spiiker@esindus.ee või tuua avaldus paberkandjal allkirjastatuna ruumi S-139. 

Kandideerimisel esita ka eesti- ja ingliskeelne motivatsioonikiri, milles räägid, miks sa soovid kandideerida, mis vajab ülikoolis muutmist ja fun fact enda kohta. Abistavad küsimused leiad siit: 

1. Kirjelda end lühidalt, kes sa oled ja millega tegeled (too kindlasti välja akadeemiline üksus).

2. Miks Sa kandideerid volikokku?

3. Mis motiveerib Sind kõige rohkem?

4. Milliste saavutuste üle tunned kõige rohkem uhkust?

5. Kus sa näed ennast kümne aasta pärast?

Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu on kõrgeim üliõpilaste poolt ja üliõpilastest koosnev otsustuskogu. Olles volikogus otsustad, kes on üliõpilaskonna järgmine juhatus, kes esindab tudengeid TLÜ senatis ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul. 

Volikogu töövormiks on istungid, mis toimuvad tööplaani alusel üldjuhul üks kord kuus (v.a juulis).  Volikogu liikmel on õigus  esindada oma ringkonna üliõpilaste huve volikogus ja selle komisjonides ning avaldada sellekohaseid arvamusi; algatada volikogu otsuse ja määruse eelnõusid, esitada arupärimise küsimus spiikrile, volikogu liikmele, juhatuse liikmele, komisjoni esimehele, üliõpilaskonna allüksuse juhile või üliõpilaskonna esindajale.

Want to contribute? Want to change? Want to participate?
Then run in the election of the Representative Council of the Student Union!

Write an application and letter of motivation before 3rd of March 5:00 PM. Send digitally signed documents to spiiker@esindus.ee or bring signed written documents to Student Union’ s office (S-139).

In your letter of motivation, write down why you want to run, what needs to be changed in the university and a fun fact about yourself. If possible, write your motivational letter also in Estonian.

Some points to write about can be:
1) Why do you want to run in the election?
2) What motivates you the most?
3)Which of your achievements are you most proud of?
4)Where do you see yourself in ten years?

Every student of TU has the right to run in the elections and vote in the elections!

Counscil of Representatives is the highest decision-making student body in the university. Becoming a Rep’ means that you’ll have to decide who is going to be on the next executive board, who will represent the students in university’ s senate and who will voice our opinions in the EÜL.

Council of Representatives gathers at monthly sessions and comittees. Reps have the right to represent the students of their institute and communicate their opinion on different matters regarding the students. Representative has the right to begin and propose new policys and make queries to speaker, executive board and all other representatives of univeristy’s students