TULE VALIMA! 

Üliõpilasnõukogude kandidaatide poolt saad hääletada paberkandjal iga päev kell 8:45-14:15 Silva maja I korrusel.

E-hääletada saad www.valimised.esindus.ee!

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised toimuvad 10.12.2018 kuni 14.12.2018. 

Haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Ühiskonna teaduste instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Digitehnoloogiate instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Humanitaarteaduste instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Loodus -ja terviseteaduste instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu kandidaatidega saad tutvuda SIIN!

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna põhikirja § 24 järgi on üliõpilasnõukogu ülesandeks:

1) esindada ja kaitsta üliõpilaste huve ja õigusi;

2) korraldada üliõpilaselu;

3) kinnitada üliõpilaskonna esindajad akadeemilise üksuse kogudesse ja organitesse;

4) aidata   kaasa akadeemilise   vabaduse ja kvaliteetse   kõrghariduse (sh õppekavade arendamine) tagamisele akadeemilises üksuses;

5) vahendada infot üliõpilaste, akadeemilise üksuse ja üliõpilaskonna üksuste vahel;

6) toetada  üliõpilaste  nõustamist (sh  koordineerida tuutortegevust  ja kursusevanemate tööd);

7) täita muid põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Üliõpilasnõukogu valimistel on valimisõigus kõikidel vastava akadeemilise üksuse üliõpilastel, kes on kantud üliõpilasregistrisse. Õigus üliõpilasnõukogu liikmeks kandideerida on igal vastava akadeemilise üksuse üliõpilasel.

Üliõpilasnõukogude valimiste väljakuulutamise aluseks on Üliõpilaskonna volikogu spiikri korraldus, millega saate tutvuda siin.