Kandideeri Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna esindajaks Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule!

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste üleriiklik katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL-i juhivad üliõpilased üle kogu Eesti. Organisatsiooni kõige tähtsamaid otsuseid võtavad vastu üldkoosolekul üliõpilased. Üldkoosolekusse kuuluvad esindajad 15-st  liikmesüliõpilaskonnast. Tallinna Ülikoolil on EÜL-i Üldkoosolekul neli kohta. Kandideerimise tulemusel läheb täitmisele üks positsioon. 

Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib organisatsiooni juhatuse ning volikogu koosseisu. 

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis kandideerimisavaldus ning motivatsioonikiri üliõpilaskonna spiikrile spiiker@esindus.ee hiljemalt 14.05.2021 kell 17.00. Lisaks tuleb kandidaadil osaleda Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu istungil, mis toimub virtuaalselt 19.05.2021 kell 18.00.

Tutvu Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja organisatsiooni tööga lähemalt www.eyl.ee !

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral pöörduda julgelt üliõpilaskonna spiikri poole spiiker@esindus.ee!