Erasmus+ välispraktika infotund 28. märtsil

Kutsume Sind osalema Erasmusvälispraktika infotunnis, mis toimub 28. märtsil 2016, kell 10.00, ruumis M-213.

Erasmus+ välispraktika raames on TLÜ tudengitel ja vilistlastel võimalus sooritada praktika mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Erasmus+ programmiga liitunud riigi (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik) ettevõttes või organisatsioonis.

Erasmus+ välispraktikale saavad kandideerida kõik tudengid, kes on läbinud vähemalt bakalaureuse esimese õppeaasta välispraktika alguseks. Välispraktika minimaalseks kestuseks on 2 kuud ja maksimaalseks 12 kuud. Lisaks peab tudengil olema selle võõrkeele valdamine, milles igapäevatöö toimuma hakkab, vähemalt B1 tasemel. Erasmus+ välispraktika sooritatakse kas õppekavajärgse praktikana või mõne muu aine raames (kui see on eelnevalt kokku lepitud tudengi ja tema koduinstituudi vahel). Teisisõnu saavad tudengid välispraktika eest ainepunkte (EAP), mille nad peavad hiljem, praktika lõppedes, kandma üle oma TLÜ õppekavasse.

UUS! Ühe aasta jooksul peale lõpetamist on kõigil TLÜ vilistlastel võimalus sooritada ka Erasmus+ vilistlase välispraktika, mille maksimaalne kestus on 6 kuud. Vilistlase välispraktikat ei sooritata ühegi aine raames ja selle lõpus väljastatakse vilistlasele Europass tunnistus. 

Kandideerimine toimub aastaringselt ning välispraktikale saab minna ka suvel (avaldus esitatakse vähemalt 2 kuud enne plaanitava lähetuse algust). 
Vilistlase välispraktika puhul esitatakse kandideerimisavaldus hiljemalt 2 kuud enne plaanitavat lõpetamist. 

Praktikaorganisatsioon/-ettevõte tuleb leida tudengil/vilistlasel endal. Praktikakoha leidmisel on abiks suunised ja abistav info TLÜ Erasmus veebilehel: Kuidas leida praktikakohta?

Erasmus+ välispraktika stipendiumiks (nii tudengid kui vilistlased) on 595 €/kuus kõrgema ellukallidusega riikides ning 535 €/kuus madalama elukallidusega riikides. Sellele lisandub ühekordne Eesti Vabariigi toetus kogusummas 165 €.

Rohkem infot infotunnis ja www.tlu.ee/praktikale