Eesti tudengite vaimne tervis valmistab muret – Eurostudent uuring.

Rahvusvahelise üliõpilaste uuringu Eurostudent VII aastatel 2018-2020 seati Eesti puhul lähteülesanne hinnata üliõpilaste vaimset tervist, analüüsida sellesse puutuvaid erinevaid muutujaid ning koondada ühte dokumenti soovitused nii kõrgkoolidele kui ka tudengitele endale.

EUROSTUDENT on rahvusvaheline üliõpilaste uuring, mida viiakse läbi iga kolme aasta tagant
ning mille eesmärk on koguda ja kõrvutada usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid
kõrghariduse sotsiaalse mõõtme kohta. Viimases uuringulaines – EUROSTUDENT VII osales 28
Euroopa riiki. Selles uuringus koguti lisaks üle-Euroopaliselt kokku lepitud teemadele Eestis
andmeid põhjalikumalt ka üliõpilaste vaimse tervise kohta. See sai võimalikuks tänu Tartu
Ülikooli Üliõpilasesinduse initsiatiivile teema tõstatamisel ja adresseerimisel koos noorte
vaimse tervise edendamisega tegelevate organisatsioonide (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts,
MTÜ Peaasjad, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine) esindajatega. EUROSTUDENT VII uuring toimus aastatel 2018-2020 ning kokku osales küsitluses 2760 üliõpilast. Andmete kogumine toimus enne COVID-19 viiruse puhangut. (Eurostudent VII: fookus Eesti üliõpilaste vaimsel tervisel, 2021)

Andmete põhjal koostas poliitikauuringute keskus Praxis lühiülevaate, millest selgub, et ülikooli ajal on tudengitel vaimne tervis oluliselt halvemas seisukorras kui teistel vanusegruppidel ning seda peamiselt depressiooni ja üldise väsimuse sümptomite tõttu. Kõrgema vaimse distressi tasemega üliõpilastel on rohkem probleeme ka õppetööga. 4.8%. Eesti tudengitest on tundnud, et neid õpikeskkonnas kiusatakse.

Tutvu lähemalt tulemustega siin: RAPORT