Õigusaktid

TLÜ üliõpilaskonna põhikiri 
TLÜ üliõpilaskonna volikogu kodukord
TLÜ üliõpilaskonna volikogu valimiseeskiri
TLÜ üliõpilaskonna sümboolika alused
TLÜ üliõpilaskonna teenetemärkide statuut
TLÜ tudengiprojekti toetuse taotlemise ja menetlemise kord
MTÜ TLÜ Üliõpilaskonna põhikiri
TLÜ kursusevanema statuut

Üliõpilanõukogude põhimäärused

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu Meedium põhimäärus
TLÜ digitehnoloogiate instituudi üliõpilasnõukogu DigiTech põhimäärus
TLÜ haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu KÜN põhimäärus
TLÜ humanitaarteaduste instituudi üliõpilasnõukogu TÜHI ÜN põhimäärus
TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi üliõpilasnõukogu LTI ÜN põhimäärus
TLÜ ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasnõukogu CIVITAS põhimäärus

Üliõpilaskonna allüksuste õigusaktid

TLÜ üliõpilaskonna lastetoa kodukord
TLÜ üliõpilaskonna Fotoklubi kodukord
TLÜ üliõpilaskonna International Club’i kodukord
TLÜ üliõpilaskonna Rahvusvaheliste Suhete Seltsi kodukord
TLÜ üliõpilaskonna Kultuuriklubi kodukord
TLÜ üliõpilaskonna Väitlusklubi kodukord
TLÜ üliõpilaskonna Tudengiteatri TYYT kodukord

Üliõpilaskonna planeerimisdokumendid

TLÜ üliõpilaskonna juhatuse 2013/2014 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna juhatuse 2012/2013 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna juhatuse 2011/2012 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2015/2016 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2016/2017 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2017/2018 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2018/2019 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2019/2020 tegevuskava
TLÜ üliõpilaskonna 2020/2021 tegevuskava

TLÜ üliõpilaskonna 2022/2023 tegevuskava

Üliõpilaskonna arengukavad

TLÜ üliõpilaskonna 2009-2012 arengukava
TLÜ üliõpilaskonna 2017 – 2020 arengukava
TLÜ üliõpilaskonna 2021-2025 arengukava