Õigusaktid

TLÜ üliõpilaskonna põhikiri / Statute of the Student Union of TU 
TLÜ üliõpilaskonna volikogu kodukordRules of procedure of the Student Representative Council of TU
TLÜ üliõpilaskonna kontori põhimäärus
TLÜ üliõpilaskonna Kultuuriklubi põhimäärus
TLÜ üliõpilaskonna International Club’i põhimäärus
TLÜ üliõpilaskonna Lastetoa põhimäärus
TLÜ üliõpilaskonna Fotoklubi põhimäärus
TLÜ Üliõpilaskonna majanduseeskiri
TLÜ üliõpilaskonna volikogu valimiseeskiri
TLÜ üliõpilasnõukogude valimiseeskiri
TLÜ üliõpilaskonna sümboolika alused
TLÜ üliõpilaskonna teenetemärkide statuut
TLÜ tudengiprojekti toetuse taotlemise ja menetlemise kord
MTÜ TLÜ Üliõpilaskonna põhikiri
TLÜ üliõpilasnõukogude põhimäärus
TLÜ üliõpilaskonna juhatuse asenduskor

TLÜ üliõpilaskonna asjaajamiskord

Üliõpilaskonna poliitikapaberid

TLÜ Kursusevanema statuut

Üliõpilaskonna planeerimisdokumendid

TLÜ Üliõpilaskonna juhatuse 2013/2014 tegevuskava
TLÜ Üliõpilaskonna juhatuse 2012/2013 tegevuskava
TLÜ Üliõpilaskonna juhatuse 2011/2012 tegevuskava
TLÜ Üliõpilaskonna 2009-2012 arengukava

TLÜ Üliõpilaskonna 2015/2016 tegevuskava

TLÜ Üliõpilaskonna 2016/2017 tegevuskava

TLÜ üliõpilaskonna 2017 – 2020 tegevuskava

TLÜ Üliõpilaskonna 2017/2018 tegevuskava

TLÜ Üliõpilaskonna 2018/2019 tegevuskava