DigiTech logokonkurss

Digitehnoloogiate Instituudi Üliõpilasnõukogu on saanud endale uue nime – DigiTech. Sellega seoses oodatakse kõiki DigiTechi logokonkursil osalema! Tööde esitamise tähtaeg on 19. juuni 2016. Võitjale ka auhind!

TALLINNA ÜLIKOOLI DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUDI ÜLIÕPILASNÕUKOGU DIGITECH LOGOKONKURSI TINGIMUSED 

1. Konkursi eesmärk on luua TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi Üliõpilasnõukogule (edaspidi DigiTech) kaasaegne, samas traditsioonidega seotud visuaalne identiteet.

2. Konkursi tingimused

2.1. Üldtingimused

2.1.1. Konkursi korraldajaks on DigiTech.

2.1.2. Konkurss toimub eesti keeles.

2.1.3. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

2.1.4. Konkursis osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2.2. Ideekavandite esitamine

2.2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 19.06.2016. Pärast täheaega esitatud ideekavandid ei osale konkursil.

2.2.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil digitehnoloogia@gmail.com, e-kirja teemaks märkida “logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

2.3. Tingimused logo ideekavandile

2.3.1. Logo seondub Digitehnoloogiate Instituudi, selle väärtuste ja õpetatavate erialadega.

2.3.2. Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti “DigiTech”.

2.3.3. Kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav.

2.3.4. Logo on kasutatav ka oluliselt vähendatud ja suurendatud kujul.

2.3.5. Logo on kasutatav trükistel ja veebis.

2.3.6. Logo on esitatud nii must-valge kui värvilisena (CMYK värvid).

2.3.7. Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi ning lisatud CMYK värvide koodid.

2.3.8. Logo on esitatud .pdf formaadis. Konkursi võidutöö esitajal tuleb logo vormistada vektorgraafilisena (formaadid .ai, .cdr või .svg).

3. Ideekavandite valik

3.1. Valiku teeb DigiTechi juhatusest ja liikmetest koosnev komisjon.

3.2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse hiljemalt 01.07.2016.

4. Konkursi auhind

4.1. Konkursi auhinnafondiks on 50 eurot.

4.2. Kui komisjon ei leia sobivat logo, siis parimale ideekavandile makstakse 20 eurot. 

4.3. Auhind täisosas makstakse konkursi võitjale välja pärast logo lõppversiooni esitamist ning konkursi võitjaga lepingu sõlmimist.

5. Konkursi tulemuste elluviimine

5.1 Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad DigiTechile üle auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.

5.2 Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et DigiTech võib taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist.

5.3 DigiTechil on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.