Kontori lahtiolekuajad ja külastuse broneerimine / Office opening hours and booking of visits

Viimastel nädalatel on COVID-19 nakatumismäär Eestis ja Tallinnas jõuliselt kasvanud. Seetõttu on alates 30.11.2020 üliõpilaskonna kontor avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.30-14.30 (lõuna 12.15-12.45). Kui soovid kontorit tingimata mõnel muul päeval külastada, tuleb selleks teha eelnev broneering. Broneeringu saab teha siin ning selle kinnitab üliõpilaskonna assistent meili teel. Palun teha broneering hiljemalt 24h enne soovitud külastust.

Täname mõistva suhtumise eest!


In recent weeks, the COVID-19 infection rate has increased strongly in Estonia and Tallinn. Therefore, from 30.11.2020, the Student Union office will be open on Mondays and Thursdays from 9.30 to 14.30 (lunch 12.15-12.45). If you want to visit the office on another day, you must make a reservation in advance. Reservations can be made here and will be confirmed by the Student Union assistant by e-mail. Please make your reservation no later than 24h before.

Thank you for your understanding!