Balti- ja Põhjamaade ühine resolutsioon rahvusvaheliste tudengite heaolu teemal

Eelmisel nädalavahetusel kohtusid Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel Balti- ja Põhjamaade üliõpilasesindajad, et muuhulgas arutada ka välistudengite hetkeolukorda. Ühehäälselt võeti vastu resolutsioon, mis taunib äärmuste pooldamise kasvu Euroopas ja sellest tulenevat ohtu rahvusvaheliste tudengite heaolule.

Resolutsiooni põhiseisukohtadeks on:

  • Mõistame hukka paremäärmuslaste liikumise ja rahvusvaheliste tudengite diskrimineerimise Põhja- ja Baltimaades.
  • Austame erinevate taustade ja uskumustega üliõpilasi ning soovime neile turvaliselt elu- ja õppekeskkonda.
  • Üliõpilasesindustena saame olla eeskujuks ja olla tõukejõud muutusteks. Me tõotame, et püüdleme rahvusvaheliste tudengite täieliku kaasamise suunas meie esinduste töös, mille abil seisame rassismi, ksenofoobia ja inimõiguste rikkumise vastu.

Loe täisversiooni: NOM resolution on international students

Rahvusvaheliste tudengite heaolu eest seismise vajalikkust on näidanud TTÜs ja Tartu Ülikoolis aset leidnud juhtumid, mis on jõudnud ka meediasse. Balti- ja Põhjamaades leviv paremäärmuslike trend (Soldiers of Odin) oli aga ajendiks ühise resolutsiooni vastuvõtmiseks.

Vaid ühisest seisukohast ei piisa. Igaüks saab oma ülikooli tasandil anda panuse rahvusvaheliste tudengite heaolu tagamiseks ning edendamiseks.

Tallinna Ülikoolil on valdkondi, kus parandada välisõppuritele info kättesaamist. Näiteks esineb probleeme õppeinfosüsteemis (ÕIS) ja tunniplaanides, kus kogu vajalik info pole alati inglise keeles kättesaadav. Üliõpilasesindusena saame rõhutada kõikide avalike TLÜ ürituste kahekeelseks muutmise olulisust. Samuti saame tõlkida vajalikud töödokumendid inglise keelseks, et kõik rahvusvahelised üliõpilased saaksid võrdsed võimalused osaleda esinduse töös.

Iga üliõpilane, kursusevanem, üliõpilasesindaja saab olla avatum, kaasata rahvusvahelisi tudengid oma sotsiaalse elu tegemistesse ning teha ise samm nende parema integreerumise suunas – näiteks liituda International Club tegevusega ja hakata tuutoriks!

Oluline on võtta sõna rahvusvaheliste üliõpilaste kaitseks seminaris või loengus ja koridoris, kui märkad nende diskrimineerimist või halvustamist.