Augustikuu tegija – Arina Aleksejeva / August stand out member – Arina Aleksejeva

Alates maist hakkas üliõpilaskond iga kuu kuulutama välja üliõpilaskonna kuu tegijat.
Kuu tegijaks on inimene või inimeste rühm, kes on viimase kuu jooksul üliõpilaskonnas korda saatnud midagi märkimisväärset. Kuu tegija valib kontor välja sellele tiitlile nomineeritute seast kuu viimasel kontori koosolekul.

Augustis esitati senini rekordarv kuu tegija nominatsioone – 27! Nendest 12 oli tehtud Arina Aleksejevale, International Club’i ürituste koordinaatorile. 

Arina on ürituste koordinaator International Club’is olnud viimased 1.5 aastat. Selle aja jooksul on ta olnud väga pühendunud oma tööle ja teinud seda südamega. Ta on panustanud uute (ürituste) ideede väljamõtlemisse ning nende elluviimisesse, mõeldes sealjuures läbi iga detaili. Ta on toetanud (uusi) klubi liikmeid nende oskuste arendamisel ja rakendamisel International Club’i tegevustes. Arina on südamlik ja soe inimene, kelle abile võib alati loota ning kes paneb kõik klubi liikmed ennast kaasatuna tundma. Tema töö International Club’is on muutnud paljude Erasmus vahetusüliõpilaste siinviibimise meeldejäävaks. Arinast paremat ürituste koordinaatorit International Clubile on raske ette kujutada. “She did a lot only with her smile and with her open arms to any human being. She is not just a good Event Manager but one of the best humans I know.”

Lisaks Arinale nomineeriti sel kuul üliõpilaskonna kuu tegijaks veel Meediumi juht Jelizaveta Karavajeva (2), üliõpilaskonna juht Johanna Viik (4), personalijuht Triin Taal (2), TÜHI ÜN juhatuse liige, International Clubi liige, tuutor ja endine volinik Triin Õismaa, üliõpilaskonna juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas Erik Mikkus (2), volikogu liige Hanna Greta Alamets, järelevalvekomisjoni liige Elizaveta Cheremisina, LTI ÜN juht ja volinik Laura Paju ja ÜK arengupäevade korraldajad

Nagu näha, siis üliõpilaskonnas on väga palju inimesi, kes jõuavad ja teevad väga palju ning väärivad tunnustamist. Seetõttu edastatakse kõigile nomineeritutele nende kohta käivad kiidusõnad igal kuul meili teel, isegi kui neid kuu tegijaks ei valitud. 

Augustikuu tegija

Student Union has been announcing the Standout Member of the Student Union every month from May. Standout Member is a person or a group of people who have accomplished something outstanding and admirable during the last month. The Student Union personnel selects the Standout Member among the nominees.

In August, there was a record number of nominees for the Standout Member of Student Union so far – 27! 12 of them were made for Arina Aleksejeva, the event manager of International Club. 

Arina has been event manager in International Club for the last 1.5 years. During this time, she has been very committed to her work and has done everything with all of her heart. She has been contributed to new (event) ideas and their implementation, thinking through every detail. She has supported (new) club members in developing their skills and applying those in International Club activities. Arina is cordial and warm person whose help can always be counted and who makes all members of the club feel involved. Her work has made the stay of many Erasmus exchange students memorable. It’s hard to imagine better event manager for the International Club than Arina. “She did a lot only with her smile and with her open arms to any human being. She is not just a good Event Manager but one of the best humans I know.

In addition to Arina, Chairman of Meedium Jelizaveta Karavajeva (2), Chairman of Student Union Johanna Viik (4), Head of Human Resources Triin Taal (2), TÜHI ÜN Board Member, International Club member, tutor and former member of the Representative Council Triin Õismaa, Student Union Member of the Board in Social Policy Affairs Erik Mikkus (2), Representative Council member Hanna Greta Alamets, member of the Monitoring Committee Elizaveta Cheremisina, Chairman of LTI ÜN and member of the Representative Council Laura Paju and organizers of the SU Development Days, were also nominated. 

As you can see, there are a lot of people who do a lot in SU and deserve recognition for that. Therefore, praise for them will be sent to all nominees by e-mail even if they were not selected as the Standout Member of SU. 

August stand out member