Algas kandideerimine Üliõpilaskonna juhatusse!

Head Tallinna Ülikooli üliõpilased!
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskona volikogu spiiker kuulutab välja valimised Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonnna juhatuse 2016/2017 aasta koosseisu. 
Juhatuse esimees
1. Teostab organisatsiooni üldjuhtimist;
2. Korraldab juhatuse tööd;
3. Vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest;
4. Vastutab Üliõpilaskonna koolitusvaldkonna eest;
5. Koordineerib üliõpilasnõukogude arendustegevust;
6. Korraldab Üliõpilaskonna välissuhteid;
7. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli senati ning üliõpilaskondade liitude organites;
8. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli rektorile nõuandvasse kolleegiumi, senati, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.
 
Juhatuse aseesimees haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas
1. Juhib Üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika valdkonda (teadus, erialaarendus, õppekorraldus (sh VÕTA), nõustamine (sh tuutorlus), mobiilsus);
2. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust õppekava- ja valdkonnanõukogudes;
3. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli akadeemilise raamatukogu nõukogu, ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.
 
Juhatuse aseesimees sotsiaalpoliitikavaldkonnas
1. Juhib Üliõpilaskonna sotsiaalpoliitika valdkonda (nõustamine (sh toetused), ligipääs kõrgharidusele (sh õppemaksud, õppekeskkond, erivajadustega üliõpilased), üliõpilaselamud, lastetuba);
2. Vastutab üliõpilaskonna tervise valdkonna eest;
3. Koordineerib üliõpilaskonna esindajate tegevust ülikooli üliõpilaselamuid haldava ühingu organites (MTÜ Dormitorium);
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.
 
Juhatuse aseesimees majandus- ja finantsvaldkonnas
1. Juhib Üliõpilaskonna majandus- ja finantsvaldkonda (s.h arvete sisestamine, Üliõpilaskonna majanduslike allüksuste juhtimine, Üliõpilaskonna poolt rahastatavate tudengiprojektide eest vastutamine)
2.Vastutab Üliõpilaskonna eelarve koostamise ja täituvuse jälgimise eest.
3.Vastutab Üliõpilaskonna majanduslike projektide kirjutamise ja aruandluse eest.
4. Kuulub ametikohajärgselt ülikooli senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu.
 
Kasuks tuleb varasem kogemus juhtimises, seos Üliõpilaskonnaga ning visioon ülikoolist ja tudengielust.
Üliõpilaskonna juhatuse töö on tasustatud. Samuti on koolitusvõimalused ja motivatsioonipakett.
 
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatusse võivad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased! Kandideerida saab juhatuse esimehe, esimehe ja aseesimehe või aseesimehe kohale.
Kandideerimiseks tuleb esitada allkirjastatud kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri ja CV kirjalikult hiljemalt 4.05.2016. Üliõpilaskonna kontorisse Silva maja esimesel korrusel on võimalik esitada dokumendid või elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee
Volikogu spiikri korralduse, millega Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse valimised on välja kuulutatud, leiate SIIT.
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse valimised toimuvad Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu korralisel istungil 18. mail 2016 kell 18:00.