Algas kandideerimine Erasmus+ programmi

Tänasest algab kandideerimine Erasmus+ programmi, mis viib Sind semestriks või kaheks vahetustudengiks Euroopa ülikoolidesse 2016/2017 õa!


Kõik, kes on lõpetanud vähemalt I bakalaureuseaasta, on oodatud kandideerima.

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille üks keskseid eesmärke on võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumist Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. TLÜ tudengitele tähendab see vahetusõpingute võimalust mõnes teises Euroopa riigis ja ülikoolis (tudengite Euroopa-sisene õpiränne).

Kuhu minna (millised riigid) ?

Erasmus+ programmis osalevad kõik 28 EL liikmesriiki ning lisaks on programmiga liitunud ka Türgi, Island, Liechtenstein, Norra ning endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

Kuhu minna (millised ülikoolid) ?

Üliõpilane saab kandideerida partnerkõrgkooli, millega tema akadeemiline üksus on sõlminud üliõpilase erialal partnerluslepingu. Selleks, et näha millistesse ülikoolidesse on võimalik, minna, kliki TLÜ Erasmus veebilehe lingil „Kuhu minna“, seejärel vali oma instituut/kolledž. Seejärel avaneb Sinu instituudi partnerluslepingutel põhinev kaardirakendus, mis kuvab selle, milliste partnerülikoolidega on Sinu instituut partnerluslepingu sõlminud. Valides ka oma TLÜ õppekava üleval paremas nurgas olevast rippmenüüst, saad teada, kuhu Sina oma konkreetsel õppekaval minna saad. Klikates huvipakkuval ülikoolil avaneb väike lisaaken koos täpsustava infoga huvipakkuva ülikooli kohta (nt. mis on välisülikooli keelenõuded sissetulevatele vahetustudengitele, välisülikooli veebileht jpm).

Stipendium

Euroopa riigid on jagatud kahte gruppi vastavalt riigi elukallidusele, s.o madalama elukallidusega riikides on Euroopa Komisjoni rahastatud stipendiumisummaks 435 €/kuu ja kõrgema elukallidusega riikides 495 €/kuu. Kõikidele vahetustudengitele lisandub ka ühekordne Eesti Vabariigi toetus 250 €. Lisaks on vajaduspõhist toetust või vajaduspõhist eritoetust saavatel tudengitel võimalus taotleda lisastipendiumit. NB! Stipendiumimäärad vaadatakse üle enne iga uue õppeaasta algust. 

Taotlemine

Taotlemine toimub internetikeskkonnas, aadressil https://outgoing.tlu.ee/. Täpsed juhendid taotlemiseks on kättesaadavad TLÜ Erasmusveebilehel: Kandideerimine ja Avalduse esitamine. Taotlemine kestab 15. veebruar – 1.märts 2016.

Pea meeles, et online-avaldusele tuleb lisada:

  • Õpingukaardi väljavõte – Kinnitatud ja koos keskmise hindega, selle väljastab akadeemiline üksus;
  • Keeleoskuse tõend – Tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö. Ara unusta eelnevalt kontrollimast, mis tasemel selle keele teadmist nõutakse.

Pea meeles, et motivatsioonikiri kirjutatakse valmis online-süsteemis.

Rohkem infot
www.tlu.ee/erasmus

Kandideeri vahetustudengiks ja rikasta oma õpinguid Tallinna Ülikoolis!