Alanud on lastetoa logokonkurss!

Tallinna Ülikooli lastetuba otsib endale uut logo – saada sinagi meile enda logokavand ja ehk saab just sinu ideest lastetoa uus logo!

Kuidas osaleda?
Joonista, maali, kleebi, kujunda arvutis või loo ükskõik kuidas disain lastetoa logole.
Kasuta kavandis kas ülikooli temaatikat või üliõpilaskonna hunti, kõik muu on sinu loovuse kujundada.
Saada hiljemalt 10. detsembril kell 23.59 enda logokavand meilile asesotsiaal@esindus.ee teemaga “Lastetoa logokonkurss”.
Logo ei pea olema lõplik – loeb kavandi idee.

Osalemistingimused
– Ideekavandi võib konkursile esitada iga ülikoooli liige: üliõpilane, töötaja või vilistlane.
– Kavandi loomise vormi ja viisi valid ise, kuid kavandist tuleb esitada digitaalne pilt (foto, graafiline disain vms).
– Kavandis peab olema kasutatud kas ülikooli temaatikat või üliõpilaskonna hunti.
– Konkursil osalevad vaid tähtajaks esitatud tööd.
– Kavandil võib, kuid ei pea kasutama lastetoa nimetust.
– Kavandeid võib esitada nii palju, kui vähegi soovid.

Auhinnad ja võidutöö
Parima logokavandi valib detsembrikuu jooksul selle jaoks loodud komisjon.
Parimatele paneb üliõpilaskond välja auhinnad, võidutöö võetakse kasutusele lastetoa logo loomisel.

Võidutöö autoril on vajadusel võimalus enda kavandist lõplik logo ise kujundada.

Rohkem infot lastetoa kohta leiad siit.

—–

Tallinn University’s children’s day care is looking for a new logo – send us your own logo design and maybe your idea will become the children’s day care’s new logo!

How to participate?
Draw, paint, paste, design on a computer, or create a design for a nursery logo in any other way. Use either the university theme or the Student Union’s wolf in the design, everything else is up to your creativity.
Send your logo design to asesotsiaal@esindus.ee with the topic “Children’s day care logo competition” no later than December 10 at 11:59 pm.
The logo does not have to be final – the design’s idea is what matters.

Terms of participation
– Any member of the university – student, employee or alumnus – can submit a design proposal.
– You choose the form and method of creating the design, but you must submit a digital picture (photo, graphic) of the design.
– The design must use either the university theme or the Student Union’s wolf.
– Only works submitted by the deadline will participate in the competition.
– The children’s day care name can, but does not have to be incorporate in the design.
– You can submit as many designs as you wish.

Awards and winning design
The best logo design will be chosen by a commission set up for it in December.
The best designs will be rewarded by the Student Union.

If necessary, the author of the winning design has the opportunity to design the final logo from his/her design.

More information about the children’s day care can be found here.