Akadeemiline kirjutamine

 • Kõige kindlam viis oma teadustöö, -artikkel, essee, ettekanne vms probleemideta kirjutada ja/või esitada on akadeemilise kirjutamise tavade järgimine. Need on väga hästi välja toodud siin
 • A. Vihalem (TTÜ) tüüpilistest bakalaureuse- ja magistritööde eksimustestloe siit

Kasulikku infot intellektuaalomandi ning autorikaitse kohta leiab siit.
Mõned ingliskeelsed veebilehed:

 • A Rearch Guide for Students- loe siit.
 • Advice for Students: 10 Steps Towards Better Research- loe siit.
 • Common Errors in Student Research Papers- loe siit.
Järgnevalt mõned soovitused, kuidas teadusvallas end rohkem “kodus” tunda:

 • Küsi oma õppejõududelt, mis teadustööd nad teevad, ja paku end neile abiks
 • Uuri ja hoia end kursis, mis sünnib Sinu erialavaldkonnas meie ülikoolis
 • Avasta julgelt teisigi erialasid ning uurimisvaldkondi ja leia kokkupuutepunkti enda erialaga
 • Osale kutseliitude, erialaste seltside ja ühingute tegevuses (vt täpsem info Kasulike linkide all!)
 • Võta osa teadustöögruppide tööst (nt EURODOCi töögrupid – Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA) kaudu)
 • Osale doktorikoolides (doktorantid)
 
 

Viitamissüsteemid Tallinna Ülikoolis

 

Tallinna Ülikooli instituutides ja kolledžites kehtivad mõnevõrra erinevad viitamisjuhendid. Tallinna Ülikooli Kirjastuse vormistusjuhend avaneb siit. Järgnevas loetelus on välja toodud iga allüksuse kohta eraldi viitamisjuhendid:

1) Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kommunikatsiooni ja kunstide instituut

Üldine bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise, esitamise ja kaitsmise juhend, lisaks erinevad juhendid erialade kaupa on kättesaadavad siit.

2) Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhendid on kättesaadavad siit.

3) Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhend on kättesaadav siit.

4) Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhendid on kättesaadavad siit.

5) Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhendid on kättesaadavad siit.

6) Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhendid on kättesaadavad siit.

7) Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhend on kättesaadav siit.

8) Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž

Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamise juhendid on kättesaadavad siit.