Volikogust
Liikmed

Spiikri kontakt: 

Jan-Ross Liiver

spiiker@esindus.ee

+372 53300632

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonda esindavaks ja tema seisukohti kinnitavaks organiks on kuni 17-liikmeline volikogu.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsis. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid. Üliõpilaskonna volikogu saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased.

Volikogu tööd juhib volikogu spiiker. Spiiker esindab volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastu võetud dokumentidele, korraldab volikogu tööd ja jälgib volikogu otsuste ning määruste täitmist.

Volikogu istungid on avatud, kui volikogu ei otsusta teisiti, seega võivad istungeid kuulama tulla kõik huvitatud.

Üliõpilaskonna volikogu tööplaan 2018/2019

SEPTEMBER

 •   2018/2019 õppeaasta avaaktus, 31. august *
 •   Ühiskomisjon, 12. september
 •   180. istung, 17. september

Üliõpilaskonna teenetemärkide komisjoni koosseisu kinnitamine

 

OKTOOBER

 •   Ühiskomisjon, 10. oktoober
 •   181. istung, 17. oktoober

Üliõpilaskonna 2019. aasta eelarveprojekti kinnitamine

 

NOVEMBER

 •   Ühiskomisjon, 7. november
 •   182. istung, 17 – 18. november – väljasõiduistung Haapsalu

 

DETSEMBER

 •   Ühiskomisjon, 5. detsember
 •   Üliõpilaskonna sünnipäev, 20. detsember *
 •   183. istung, 12. detsember

 

JAANUAR

 •   Ühiskomisjon, 9. jaanuar
 •   184. istung, 16. jaanuar

Üliõpilaskonna volikogu spiikri valimine

Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni poolaasta aruande teatavaks võtmine

Üliõpilaskonna juhatuse tegevuskava poolaasta täituvuse aruande teatavaks võtmine

Üliõpilaskonna volikokku teiseks valimisperioodiks jäävate liikmete kinnitamine

 

VEEBRUAR

 •   Ühiskomisjon, 13. veebruar
 •   185. istung, 20. veebruar
 •   Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus, 23. veebruar *
 •   Eesti Vabariigi 101. aastapäeva paraad, 24. veebruar *

 

MÄRTS

 •   Ühiskomisjon, 13. märts
 •   186. istung, 20. märts

Üliõpilaskonna 2019. aasta eelarve täituvusaruande kinnitamine

 •   Tallinna Ülikooli nimepäevale pühendatud aktus *

 

APRILL

 •   Ühiskomisjon, 10. aprill
 •   187. istung, 17. aprill

Üliõpilaskonna volikogu valimistulemuste kinnitamine

 

MAI

 •   Ühiskomisjon, 8. mai
 •   188. istung, 15. mai

Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Tallinna Ülikooli senatisse

Üliõpilaskonna volitatud esindajate valimised Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule

Üliõpilaskonna juhatuse valimised

 

JUUNI

 •   Ühiskomisjon, 5. juuni
 •   189. istung, 12. juuni

Üliõpilaskonna juhatuse aasta tegevusaruande teatavaks võtmine

Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni aastaaruande teatavaks võtmine

Üliõpilaskonna volikogu järelevalvekomisjoni liikmete valimine

 •   Üliõpilaste Suvemängud Käärikul **

 

AUGUST

 •   Ühiskomisjon, 14. august
 •   190. istung, 21. august

Üliõpilaskonna volikogu 2019/2020 aasta tööplaani kinnitamine

Üliõpilaskonna 2019/2020 aasta tegevuskava kinnitamine

 

*   Tekkel kohustuslik

**  Tekkel soovituslik

 

Muhammad Saleh

Sven Valvere

Loreida Lokk

Marko Kollo

Rauno Piibor

Brigitta Laura Kannel

Piia Sandra Sandrak

Karl Velmet

Sander Trofimov

Rando Aljas